Thứ ba, 13/04/2021 - 14:14|
Thi đua lập thành tích chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
 • Phạm Thành Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0988746511
  • Email:
   tccb.lucnam@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0978583428
  • Email:
   tomamnon.lucnam@bacgiang.edu.vn
 • Đặng Thúy Chà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977791737
  • Email:
   vanthu.lucnam@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Văn Triệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0972296699
  • Email:
   tothcs.lucnam@bacgiang.edu.vn