Thứ ba, 13/04/2021 - 15:13|
Thi đua lập thành tích chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
 • Vũ Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945374033
  • Email:
   phophongc2.lucnam@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0985516445
  • Email:
   phophongc1.lucnam@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0986895866
  • Email:
   totieuhoc.lucnam@bacgiang.edu.vn